administrace

Další položky:

 

                        Zápis dětí do Mateřské školy Horoušany

Seznam přijatých dětí formou registračních čísel byl zveřejněn 31.května, a to na webu mateřské školy (k nahlédnutí zde) a ve vývěskové skříňce školy, kde byl vyvěšen do 16.června.

Rodiče přijatých dětí si přijdou pro Rozhodnutí o přijetí a Evidenční list buď 7. června od 10 do 12 hod nebo 10.června od 15 do 17 hod. Pokud tak neučinili, mohou si vyzvednou tyto dokmenty 26.srpna od 10 do 12 hod. 

Rodiče nepřijatých dětí si mohli Rozhodnutí vyzvednout 7.června od 15 do 17 hod, zasíláno nebude.

Vyplněné a lékařem potvrzené Evidenční listy přijatých dětí odevzdejte do školky do 15. července (lze je vhodit do poštovní schránky). Dokud zákonný zástupce (ne)odevzdá Evidenční list bez potvrzení lékařem, nemůže dítě do školky nastoupit.


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: