administrace

Další položky:

Adresa : 

Mateřská škola Horoušany 

Baumanova 12

250 82 Horoušany

IČO: 70992126

RED_IZO: 600051668

Zřizovatel : Obecní úřad Horoušany 

Forma: příspěvková organizace

 

Ředitelka školy : Jana Štěpánková

Konzultační hodiny - po předchozí domluvě (pondělí - pátek mezi 7:00 - 17:00)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Ing. Martin Partl, e-mail : gdpr@ms-horousany.cz

 

Provoz mateřské školy : 7,00 - 17,00

Vyzvedávání dětí : po obědě 12,30 - 12,45

                               po spaní  14,45 - 16,55

 

Tel. číslo na učitelky: +420 326 538 369, +420 736 476 510

E-mail : mshorousany@seznam.cz, nově také : skolka@ms-horousany.cz

Web :    https://www.ms-horousany.cz

ID datové schránky : bt3krmk

 

Bankovní spojení :

   43-8368030247/0100 - hlavní účet mateřské školy (např. sponzorské dary)

  43-8368430267/0100 - platby za stravné a úplatu (variabilní symbol je rodné číslo dítěte)

 115-4272030287/0100 - ostatní platby (zájmové kroužky, poplatky, příspěvek na kulturu,......)

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-východ :

Sportovní 22, Praha 10 - Vršovice (v budově pošty 3.patro)

tel. číslo : 281 867 331

Speciálně pedagogické centrum:

Školní 291, Brandýs n/L - St. Boleslav

tel.č. 326 911 286

Ambulance klinické psychologie pro děti od 3 do 18 let:

J.Wolkera 603, Poliklinika Brandýs nad Labem

tel. 732 890 433


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: