administrace

Další položky:

Adresa : 

Mateřská škola Horoušany 

Baumanova 12

250 82 Horoušany

 

Zřizovatel : Obecní úřad Horoušany 

 

Ředitelka školy : Jana Štěpánková

Konzultační hodiny - kdykoliv po předchozí domluvě

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Ing. Martin Partl, e-mail : gdpr@ms-horousany.cz

 

Tel. číslo : 326 538 369, 736 476 510

E-mail : mshorousany@seznam.cz

Web :    www. ms-horousany.cz

ID datové schránky : bt3krmk

 

Bankovní spojení :

   43-8368030247/0100 - hlavní účet mateřské školy (např. sponzorské dary)

   43-8368430267/0100 - platby za stravné a úplatu (variabilní symbol je rodné číslo dítěte)

 115-4272030287/0100 - ostatní platby (zájmové kroužky, poplatky,......)

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-východ :

Mochovská 570, Praha 9 - Hloubětín

tel. číslo : 281 867 331


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: