administrace

Další položky:

Něco málo o naší školce ...

Naše mateřská škola zahájila svoji činnost 1.září 2010. Kapacita dvoutřídní školky je 40 dětí.

Školka se nachází v ryze vesnickém prostředí. Toho využíváme ve své výchovné činnosti. Učíme děti vnímavosti a citlivosti k přírodě, což se později odráží v jejich chování ve vztahu k přírodě, neboť od vztahu k živé i neživé přírodě se odvíjí vztah k prostředí jako takovému.  

 
Třídy máme věkově smíšené. Hlavní výhodou těchto heterogenních tříd je přirozenější prostředí a snažší předávání vědomostí, zkušeností a znalostí. Starší děti cítí zodpovědnost k mladším dětem, protože si uvědomují svoji vyspělost a důležitost. Dochází také k rychlejšímu rozvoji pasivní i aktivní slovní zasoby a komunikačních dovedností mladších dětí.
                                                                                                                                                  Jedním z nejdůležitějších cílů naší práce je navozování a udržování přátelského, kamarádského a tvořivého ovzduší, kde se cítí dobře všichni ti, kdo do naší školky přicházejí – především děti, ale i rodiče a personál mateřské školy.


Aby dětem nic nechybělo, o to se starají ....:

Jana Štěpánková - ředitelka; učitelka ve třídě Berušek

Olga Hertlová - zástupkyně ředitelky; učitelka ve třídě Berušek

Ivana Pačesová - učitelka ve třídě Broučků

Štěpánka Marková, Mgr. - učitelka ve třídě Broučků

Věra Růžičková, Dis. - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

          a

Alena Dontová - kuchařka a školnice

 

 

 

 


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: