administrace

Další položky:

Něco málo o naší školce ...

Školka je dvoutřídní; její kapacita je 40 dětí. Nachází se v ryze vesnickém prostředí. Toho se snažíme využívat ve své výchovné činnosti. Učíme děti vnímavosti a citlivosti k přírodě, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému, ale také je seznamujeme s venkovskými tradicemi a s možnostmi života na vesnici.

V letošním roce budou třídy opět věkově smíšené. Důvodem je vyšší počet dětí 3 - 4letých. Starší děti budou mladším pomáhat, měli by být jejich vzorem, a při tom se učit ohleduplnosti a trpělivosti. Děti se budou o sebe vzájemně přirozeně starat, pomáhat si, učit se od sebe. A to jim nejenom neškodí, ale pomáhá to budovat sociální a emoční kompetence.

Jedním z nejdůležitějších cílů naší práce je navozování a udržování přátelského, kamarádského a tvořivého ovzduší, kde se cítí dobře všichni ti, kdo do naší školky přicházejí – především děti, ale i rodiče a personál mateřské školy.

 

 

Aby dětem nic nechybělo, o to se starají ....:

Jana Štěpánková - ředitelka; učitelka ve třídě Berušek

Olga Hertlová - zástupkyně ředitelky; učitelka ve třídě Berušek

Štěpánka Marková, Mgr. - učitelka ve třídě Broučků

Lucie Čermáková Vottová - učitelka ve třídě Broučků

Pavla Vobořilová - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

          a

Alena Dontová - kuchařka a školnice

 

 

 

 


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: