administrace

Další položky:

Něco málo o naší školce ...

Naše mateřská škola zahájila svoji činnost 1.září 2010. Kapacita dvoutřídní školky je 40 dětí. 
Třídy jsou věkově smíšené. Hlavní výhodou těchto heterogenních tříd je přirozenější a snažší předávání vědomostí, zkušeností a znalostí, protože děti k sobě mají rozumově blíž. Starší děti cítí zodpovědnost a zvýšenou sebejistotu vzhledem k mladším dětem, protože si uvědomují svoji vyspělost a důležitost. Dochází také k rychlejšímu rozvoji pasivní i aktivní slovní zasoby a komunikačních dovedností mladších dětí.
Školka se nachází v ryze vesnickém prostředí. Toho využíváme ve své výchovné činnosti. Umožňujeme dětem každodenní pobyt venku téměř za každého počasí, protože díky němu získávají děti vnímavost a citlivost k přírodě, které pak nadále ovlivňují lidské chování ve vztahu k životnímu prostředí. Od vztahu k živé a neživé přírodě se totiž odvíjí vztah k prostředí jako takovému.                                                                                                                            Jedním z nejdůležitějších cílů naší práce je i nadále navozování a udržování přátelského, kamarádského a tvořivého ovzduší, kde se cítí dobře všichni ti, kdo do naší školky přicházejí – především děti, ale i rodiče a personál mateřské školy.


Aby dětem nic nechybělo :

.....o to se starají ....:

Jana Štěpánková - ředitelka; učitelka ve třídě Berušek

Olga Hertlová - zástupkyně ředitelky; učitelka ve třídě Berušek

Ivana Pačesová - učitelka ve třídě Broučků

Štěpánka Marková, Mgr. - učitelka ve třídě Broučků

Věra Růžičková - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

          a

Alena Dontová - kuchařka a školnice

 

 

 

 


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: