administrace

Další položky:

Něco málo o naší školce ...

Školka je dvoutřídní; její kapacita se pro letošní školní rok zvýšila na 45 dětí. Nachází se v ryze vesnickém prostředí. Toho se snažíme využívat ve své výchovné činnosti. Učíme děti vnímavosti a citlivosti k přírodě, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému, ale také je seznamujeme s venkovskými tradicemi a s možnostmi života na vesnici.

V letošním roce budou třídy rozděleny podle věku. Důvodem je vysoký počet dětí v posledním roce předškolního vzdělávání - 23 dětí ve třídě Broučků; ve třídě Berušek bude 22 dětí 4 - 5letých.

Obě třídy jsou spolu hodně provázány, a to zejména při pobytech venku, tzv. "Našich dnech" a  pravidelných hudebních chvilkách. To umožňuje "předškolákům" být mladším dětem vzorem, učit se při tom ohleduplnosti a trpělivosti, což pomáhá budovat jejich sociální a emoční kompetence.

Jedním z nejdůležitějších cílů naší práce je navozování a udržování přátelského, kamarádského a tvořivého ovzduší, kde se cítí dobře všichni ti, kdo do naší školky přicházejí – především děti, ale i rodiče a personál mateřské školy.

 

 

Aby dětem nic nechybělo, o to se starají ....:

Jana Štěpánková - ředitelka; učitelka ve třídě Broučků

Olga Hertlová - zástupkyně ředitelky; učitelka ve třídě Broučků

Štěpánka Marková, Mgr. - učitelka ve třídě Berušek

Lucie Čermáková Vottová - učitelka ve třídě Berušek

          a

Alena Dontová - kuchařka a školnice

Gabriela Musilová - uklízečka

Regina Vítů - vedoucí školní výdejny

 

 

 

 


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: