administrace

Další položky:

Zápis do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si lze vyzvednout 6.6.2023 od 10 do 15hod nebo 7.6.2023 od 15 do 17hod.

Vyplněný evidenční list doručte do poštovní schránky mateřské školy do 30.6.2023.Bez tohoto listu s potvrzením lékaře nemůže dítě do školky.

Nově přijaté děti si budou moci prohlédnout školku 27.června v době od 9,30 do 11,30hod. 

 

                                                                                                           

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla    o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Horoušany od školního roku 2023/2024 těchto uchazečů s registračním číslem:

 

    Registrační číslo :                                 Výsledek řízení :                                                                                                                                                                    

                 1                                                                        přijat/a

                 2                                                                        přijat/a 

                 6                                                                        přijat/a

               10                                                                         přijat/a

               15                                                                         přijat/a

               18                                                                         přijat/a

               20                                                                         přijat/a         

               24                                                                         přijat/a

               25                                                                         přijat/a

               27                                                                         přijat/a

               31                                                                         přijat/a

               32                                                                         přijat/a

               33                                                                         přijat/a

               34                                                                         přijat/a

               35                                                                         přijat/a

               38                                                                         přijat/a

               42                                                                         přijat/a

               46                                                                         přijat/a

               53                                                                         přijat/a

               55                                                                         přijat/a

               57                                                                         přijat/a

 

a pro školní rok 2023/2024 uchazeče o sdílené místo s registračním číslem :

Registrační číslo :                           Výsledek řízení :

               16                                                                         přijat/a                                                                                     

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2.června 2023 na veřejně přístupném místě patřící k objektu školy a zveřejněno na webových stránkách školy. Tímto dnem začíná lhůta na odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky mateřské školy, která toto rozhodnutí vydala.

                                                                              

                                                                                    Jana Štěpánková               

                                                                               ředitelka mateřské školy

 

 

 

 


© 2017 Radek Řepka

Administrace

Login:

Heslo: